TISA – »Trade in Services Agreement« (piše: Anton Komat)

TISA je kratica za »Trade in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi.

To besedilo ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s katerimi so naredili samomor v vojni poraženi galski kralji. Sedaj se ime TISA pojavlja s podobno simboliko, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države blaginje in pogreb javnih storitev, je najhujši strup demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti.

TISA je kratica za »Trade in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi. Vodilne so EU (27 držav) in ZDA ter nekaj »voljnih«, skupaj 50 držav, ki pokrivajo skoraj 70 odstotkov globalnega obsega javnih storitev. Zanimivo, da med njimi ni držav BRICS: Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. In kakšen je cilj tajnega sporazuma TISA?

Kapitalizem je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj je v vojni z državami in državljani, en odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov! Cilj: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoti (neoliberalci, op. ur.) so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU. Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih

storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je vsebina tajnega sporazuma TISA.

Zakaj režim »TOP SECRET«?

Zakaj pogajanja potekajo v režimu »TOP SECRET« in zakaj bo vsebina dokumenta »TOP SECRET« še pet let po podpisu sporazuma? Ker jih je strah. Strah jih je upora množic, zato jih želijo s terapijo šoka pripraviti na izvršena dejstva. Grozljiva neenakost, moreča revščina, bedne mezde, ponižujoča nezaposlenost, vsesplošna negotovost in strah, vse več depresije, nasilja, umorov in samomorov, vse to nam dokazuje, da je sen EU mutiral v nočno moro EU. Danes, v času razgradnje države blaginje, deluje Slovenija kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast sodeluje na pogajanjih TISA, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujem novoizvoljene parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih TISA in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo? Zakaj naši mediji ne objavijo niti vrstice, zakaj zlovešči molk?

Ne bom čakal odgovora, kajti zame je pomembno, da čim prej in čim več ljudi izve za to peklensko nakano. Pri tem so mi v veliko pomoč razkritja Wikileaksa, ki je vdrl v sistem TISA in 19. 6. 2014 objavil dele strogo zaupne dokumentacije.

Peklenska nakana!

Zamisel TISA se je porodila leta 2012, ko so stekla prva pogajanja. Pobudniki so se imenovali »resnično dobri prijatelji storitev«. Kakšna ganljiva zvestoba! Te »dobre prijatelje« namreč povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. TISA je zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskim sporazumom

uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri. Poglejmo, kako.

Pobudniki TISA so vplivne organizacije lobistov: »US Coalition of Service Industries (CSI)«, »European Services Forum (ESF)« in »Global Services Coalition (GSC)«. Torej je TISA političen projekt treh lobističnih skupin. Pogajanja TISA potekajo v Ženevi, ki je hkrati sedež WTO, vendar potekajo zunaj okvira GATS. Pobudniki sporazuma TISA so »razočarani nad dolgotrajnostjo« multilateralnih dogovarjanj WTO. Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« 50 držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Za vedno privatizirano

Po globalni finančni krizi so države poskušale regulirati ponorele finančne trge. Sporazum TISA pa zahteva, da se vse regulacije umaknejo na raven pred izbruhom. Torej popolna deregulacija financ. Kdo bo reševal naslednjo finančno krizo, ki je na vidiku?

Številne države so po polomiji s privatizacijo energetike, transporta in vodnih virov vrnile te storitve v javni sektor. Po dikciji sporazuma TISA to ne bo več mogoče; kar je privatizirano, bo večno ostalo privatizirano ne glede na odločitve kasnejših generacij in njihovih vlad. Prav tako niso dovoljene nikakršne pravne regulacije teh področij glede okoljskih standardov, kakovosti vode, varovanja potrošnikov ali pa delavskih pravic. Delavci so razdeljeni v dve skupini: v »legalne osebe«, torej osebje korporacij, in navadne delavce, ki so imenovani »premične naravne osebe« (!?!), ki sicer lahko prečkajo meje, vendar v državi gostiteljici nimajo nikakršnih delavskih pravic. Uvoženi bodo ne glede na brezposelnost istih poklicev v državi gostiteljici. Če to ni totalitarizem! V komunizmu so imeli gulage, v kapitalizmu rastejo slumi. V gulagu si dobil vsaj nekaj čorbe, v slumu ne dobiš ničesar. Celo magnat George Soros je izjavil:

»Tržni fundamentalizem ogroža demokracijo bolj kot katerakoli totalitarna ideologija!«

Državljani bi se morali mobilizirati

V sporazumu TISA govorijo o »regulatorni disciplini« držav, kar pomeni, da bo državam odvzeta pravica do suverenega urejanja javnih storitev. V sporazumu TISA je »za potrebe globalnega biznisa« zapovedana prosta izmenjava podatkov. Za kakšne podatke naj bi šlo, lahko le domnevamo.

Rosa Pavanelli, generalna sekretarka svetovne zveze sindikatov javnih storitev (PSI – Public Services International), ki zastopa zaposlene v 150 državah, je že 16. 9. 2013 zapisala: »Ali se vlade niso ničesar naučile iz finančne krize leta 2008? Namesto da bi uvedle strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpirajo pohlep korporacij po razprodaji javnih storitev. Namesto da bi stopile v bran interesov državljanov, se udeležujejo tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes, zato moramo mobilizirati državljane, delavce in lokalne skupnosti ter prisiliti vlade, da odstopijo od teh pogajanj!« Kje so bili takrat naši sindikati in politiki? Zakaj so hinavsko molčali?

Odločitve proti lastnemu ljudstvu

PSI je 28. 4. 2014 objavil poročilo »TISA versus Public Services«. V njem avtorja Scott Sinclair (Kanadski center za politične alternative) in Hadrian Mertins‐Kirkwood (Univerza Carleton) opozarjata, da bo TISA povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo. Obravnava javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije javnih storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju javnih storitev prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi

vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.« Vsekakor je eden izmed vrhuncev TISA, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«. Izraz, da te kap!

Molk vodi nazaj v fevdalizem!

Rosa Pavanelli je isti dan v imenu PSI in 340 večjih organizacij civilne družbe sporočila: »Javne storitve so vitalnega pomena za skupnost, zato jih ne smemo prepustiti korporacijam. Zahtevamo transparentnost! Čas je, da mediji osvetlijo, kaj se dogaja v tajnosti. Čas je za demokracijo po meri ljudi!« Isti dan so bili organizirani protesti v številnih državah, med njimi v Švici, na Japonskem, Indiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Angliji, Avstraliji in Kolumbiji. Naši sindikati in politiki so molčali in v medijih ni bilo najti niti omembe.

Pogajanja TISA v Ženevi se nadaljujejo.

Ne pozabimo, da je rok za podpis sporazuma leto 2014! En sam podpis bo uničil prihodnost državljanov Slovenije. Ali boste z molkom izbrali status tlačana v novem fevdalnem redu? Takrat bo prepozno, prepozno za karkoli!

01.08.2014, Anton Komat


 

Komentar od Aleksander Lah: velik korak je že, da se ljudi obvesti, čeprav smo vsi tako zaposleni s preživetjem, da  nas je težko pripraviti, da sploh preberemo, kje šele razmislimo o tem, kako bi vsak prispeval svoj delež k rešitvi teh packarij, ki so vedno bolj očitne. To kar je omenjeno v Komatovemu prispevku, da bodo korporacije lahko tožile vsakogar, ki jim bo omejeval dobiček, se že dogaja. Primer: v Avstraliji je pred časom korporacija Phillip-Moris (proizvajalec cigaret) tožila avstralsko vlado, ker je ta sprožila kampanjo ozaveščanja mladih o škodljivih učinkih tobaka. Očitno je bila kampanja uspešna in se je prodaja cigaret nekoliko zmanjšala, kar je v omejenem (beri perverznem) gledanju zgolj s stališča kapitala povzročilo škodo korporaciji in morajo za to vsi avstralski davkoplačevalci plačati odškodnino… ADIJO PAMET, NAROBE SVET!!!

Po drugi strani, pa sem optimist in menim, da so pred pravim sodiščem (ne pred sodiščem v lasti držav-korporacij), pa verjetno tudi že po trenutnem pravu, vse te pogodbe nične, saj vsebujejo elemente goljufije, kršijo mednarodne človekove pravica, itd. Gre samo za vprašanje, kdaj se bo dovolj ljudi oglasilo z zahtevo, da se preveri, ali so zakoni in predpisi sploh sprejeti z njihovim soglasjem, torej v imenu in za korist nas ljudi, ne pa za korist peščice ljudi, ki jim rečemo kabali (ali oligarhi, ali elita, ali…).
 
1) ZDRAVA PAMET:
Vedeti je treba, da smo ljudje nad zakonom (ljudje skupaj, ne posameznik), smo nad korporacijami, nad sodišči, saj smo vse to ustvarili z namenom, da z njihovo pomočjo živimo bolje. Če pa se izkaže, da zadeve (zakoni, pogodbe, korporacije, vlade,…) ne prinesejo boljših pogojev večini, pač pa samo peščici, potem lahko takoj spremenimo zadeve — ukinemo, kar ne deluje, sprejmemo nove dogovore in predvsem poskrbimo za transparentnost, ki onemogoča današnje lumparije z javnim denarjem.
 
2) TRENUTNO STANJE IN RAZMERE
Sliši se smiselno in enostavno, zakaj potem tega ljudje še nismo izpeljali? Ker smo razdeljeni in ne nastopimo skupaj, zato se nahajamo v absurdu, ko več kot 99% ljudi ne more izstopiti iz suženjstva, ki ga vodi manj kot 1% ljudi (kabali). Dejansko je kabalov manj kot 1%, kajti 1% od 7,5 mrd bi bilo 75 mio ljudi, bolj verjetno je, da jih je samo nekaj sto, toda imajo za sabo hierarhijo vojske, plačancev, uradnikov, ki pa jih je več mio. Zato je treba delati na tem, da se ozavesti/izobrazi te, ki so v službi peščice, da se zavejo, kaj počnejo, kakšen sistem podpirajo in da se zavejo, da tudi sebi s tem jamo kopljejo… Toda z denarjem jih držijo pri sebi, saj od njih prejemajo plačo, ki je v resnici nam ljudem ukraden denar. Če kot tak uslužbenec razmišljaš, da boš ostal brez plače, če ne delaš svojega dela, hitro nehaš razmišljati. Če se pa uspe oglasiti vest, jo pa hitro potolažiš s stavkom “saj samo opravljam svoje delo in s tem preživljam svojo družino, tako kot mnogi drugi”. 
 
Torej je velik del problema to, da smo ljudje nevedni in razdeljeni, in ko eden spregleda podlo igro in se skuša postaviti za svoje pravice, ga sistem zlahka povozi. Čeprav je ta upornik del večine, ki je mnogoštevilčnejša, večina ostaja pasivna in se kvečjemu bolj ali manj konstruktivno pritožuje. Zato nam prav nič ne pomaga, če nas je veliko, kabalov pa več kot tisoč krat manj, če smo nepovezani in nastopamo posamezno. Posameznike sistem kaznuje in prikaže kot, da so ti posamezniki delali proti ostalim ljudem (npr. delo na črno), zato potem take posameznike linčajo še ljudje sami, še posebej v državah, kjer je “fovšija” nacionalni šport.
 
3) REŠITEV
Treba bi bilo zastaviti in izvesti (na koncu pa tudi praznovati) dobro premišljen več-mesečni projekt, ki temelji na prej omenjenem principu Zdrave pameti in dejstvu, da se bo suženjski sistem sesul sam od sebe, če mu zapremo dovod energije. Sistem se namreč hrani z našo energijo (čas, denar pozornost,…), mi mu pa s svojo pasivnostjo dopuščamo, da nam jo jemlje. Zato je dovolj, če zapremo to pipco, tako, da nehamo plačevati davke in prispevke, katerih večina gre itak za odplačevanje obresti kreditov, ki so spet nične pogodbe zaradi elementov goljufije nad narodom. Spet se sliši enostavno, treba je pa najti rešitve za naslednja vprašanja:
 1. Kakšna je kritična masa ljudi, ki mora “zapreti pipco”, da ima zadeva želeni učinek?
 2. Kakšne roke bi si postavili za informiranje in pripravo projekta? Kdaj bi bil dan D, da se zapre pipco?
 3. Veliko ljudi denar za preživetje prejema od podjetij, kjer so zaposleni, toda veliko je pa takih, ki so plačani neposredno iz državnega proračuna, ki pa bi usahnil, če ne bi plačevali davkov in prispevkov. Kako solidarno poskrbeti za dohodek teh ljudi?
 4. Kako projekt predstaviti čim večjemu številu ljudi, saj vemo, da “main-stream” mediji delajo za kabale, saj so plačani od njih?
 5. Če se ustavi  plačevanje davkov in prispevkov, ali ima sploh še smisel imeti vlado? Kako bi se dogovorili za usklajeno delovanje in večje projekte, ki zahtevajo vložek vseh in so v korist vseh?
 6. Ali bi bilo treba večino odločanja o regionalnih zadevah prenesti na nivo regionalnih skupnosti (npr. občin)
 7. Ali bi bilo treba prevetriti delovanje občin in “ozdraviti”, kar ne služi ljudem in kar v delavnju občin hrani zgolj kabale?
To je osnutek projekta, ki potrebuje še dodelavo, če se nas zbere več, da se poglobimo, lahko naredimo nekaj dobrega.
Spodbujam pa tudi tebe, da pošlješ svoj projekt, potem pa zberimo najboljšega … potem pa akcija!
Zato me zanima, kaj si ti misliš o tem?

About Svoboden svet

Smo skupina ljudi, ki se zavzema za svoboden svet, brez okov zakonov, davkov, prispevkov, licenc,… ki ne koristijo nam ljudem, pač pa zgolj korporacijam, ki nas želijo zasužnjiti.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to TISA – »Trade in Services Agreement« (piše: Anton Komat)

 1. Siniša pravi:

  Pozdravljen Aleksander

  Ubuntu movement / contributionism je eden takih projektov, ki se že razvija po svetu. Zamislil si ga je Michael Tellinger iz JAR. Društvo obstaja že en čas pri nas in mislim da dobiva vedno več podpornikov. Koncept temelji na življenju brez denarja in vse si lahko pogledaš tukaj… http://www.ubuntuparty.si

  Bil bi vesel mnenja…hvala lepa

  Lp
  Sinisa

 2. Podpišite peticijo TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije) na povezavi:
  http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracije
  Peticijo lahko podpišete anonimno, vaše ime ne bo nikoli javno objavljeno!!!

  Člani Upravnega Odbora mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green in strokovni sodelavec Anton Komat.

 3. Pingback: TISA – Tajna pogajanja za legalizacijo ropanja – Haribolov spletni forum

 4. Pingback: TISA – Tajna pogajanja za legalizacijo ropanja | Haribolov spletni forum

Odgovorite Svoboden svet Prekinite odgovor

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s